Current ISSUE Nr. 58 (1) 2020

CUPRINS/CONTENT

Constantin Ticu Testarea unei proceduri (system eco) de identificare a factorilor de risc psiho-social în muncă

Testing a procedure (system eco) to identity the psycho-social risk factors at work

3
Iacob Luminița
Butnaru Simona
Marea și ocultata surpriză din laboratorul psihologic: nou-născutul

The great and hidden surprise in the psychology laboratory: the newborn

20
Turliuc Maria Nicoleta
Jitaru Mihaela
Reglementarea emoțională interpersonală: fundamentele conceptuale și limite

Interpersonal emotion regulation: conceptual foundations and boudaries*

41
Ghiță Maria Georgeta
Perjan Carolina
Particularitățile socio-afective ale bullying-ului în mediul școlar– considerații actuale asupra studiilor

Particularities of socio-affective bullying in the school environment – current considerations on studies

54
Șleahtișchi Mihai Fictionis.

O intervenție secvențială în mitologia transmiterii

Fictionis.

A sequential intervention in the mythology of transmission

65
Briceag Silvia Odobescu Tatiana Consilierea psihologică a adolescenților cu probleme de autoapreciere

Психологическое консультирование подростков с проблемами самооценки

Psychological counselling for adolescents with self-esteem problems

78
Vasiliu Dan Adăscăliță Viorica Cum influențează factorii de personalitate din teoria social-cognitivă performanța academică a studenților

How personality factors in the social-cognitive theory academic influences performance of students

92
Sinițaru Larisa “Arta educației” ca o realitate a sistemului de învățământ din republica Moldova

«Искусство воспитания» как реальность системы образования в республике Молдова

“The art of education” as a reality of the education system in the republic of Moldova

103
Racu Iulia Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor

Anxiety and fears at preschoolers

119
Stratan Valentina
Cerneavschi Viorica
Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale

Formation of work culture components at the pupils with mental disabilities

130
Pîslari Stela
Darii Mihaela
Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta preadolescentă

The development of self-awareness in preteen age

139
Cazacu Daniela Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale

Cognitive-behavioral therapy in case of common sexual disorder crises

153
Красковская Валерия Creșterea rezistenței la stres a militarilor în condiții experimentale

Повышение стрессоустойчивости у военнослужащих в экспериментальных условиях

Increased stress resistance in the military in experimental conditions

Sanduleac Sergiu O carte în dezbatere: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Tehnici speciale de pătrundere în adâncul reprezentărilor sociale. Editura junimea, Iași,2018. 389 p.

A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. Special techniques of deep penetration of social representations, editions Junimea, Iași, 2018. 389 p.

170
Autorii noștri 173

 


Current ISSUE Nr. 58 (1) 2020