Journal Nr. 38 (1) year 2015

Content:

 1. Jitaru O. Sinergia limbajelor iubirii și asertivității – cale de reducere a violenței în mediul familial P. 1- 6
 2. Trofaila L. Sociabilitatea studenților viitori pedagogi în condițiile economiei de piață P.84-97
 3. Sărbu M., Sanduleac S. Analiza categorială și prototipică: studiu asupra reprezentării sociale a muncii la cadrele didactice din învățământul primar P.104-112
 4. Șleahtițchi M. Devianța, de la anancastă la anticonformare P.125-131
 5. Погорильска Н.И. Факторы психологической адаптированности матерей детей с ограниченными возможностями юношеского возраста Р. 7- 16
 6. Максимовская В.Н. Теоретические основы психологического сопровождения родителей, воспитывающих ребенка с синд ромом Дауна P. 17- 26
 7. Адэскэлицэ В.  Взаимосвязь самоотношения и профессиональной эффективности педагогов P. 27-36
 8. Листопад А.А. Технологии формирования профессионально- творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений Р. 37-46
 9. Федоренко М.В. Методологические подходы к коррекции синдрома гиперактивности у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью Р. 47- 57
 10. Федоренко М.И. Изучение уровней экономической культуры старшеклассников с тяжелыми нарушениями зрения Р. 58-65
 11. Осадчая Т.Н.  Альтернативная коммуникация как метод коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения голоса органического генезиса Р. 66-74
 12. Княжева И.А. Сущность и структура технологии развития методической культуры будущих преподавателей педагогических дисциплин специальности «Дошкольное образование» Р. 75-83
 13. Койчева Т.И. Функции научной деятельности в формировании корпоративной культуры педагогического университета P.98-103
 14. Воронова С.В. Некоторые аспекты лидерства в деятельности менеджера образования с общественными организациями Р.113-118
 15. Адэскэлицэ В. Особенности личности юношей со склонностью к зависимому поведению Р. 119-124

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-38, year 2015

Journal Nr. 37 (4) year 2014

Content:

 1. Țocu Rodica, Racu Igor Dezvoltarea identității psihosexuale la vârsta preșcolară P. 1- 8
 2. Frunze Olesea Intervenții experimental –formative privind facilitarea pregătirii către școală a copiilor cu cecitate P. 9-15
 3. Toma Natalia Factorii psihologici, surse și tipurile anxietății P. 22-30
 4. Racu Igor Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta școlară mică P. 38-46
 5. Belibova Silvia Studiu experimental al comunicării la copiii cu PCI asociată cu deficiență mintală P. 47- 56
 6. Racu Igor Dezvoltarea stimei de sine la vârsta adolescentă P. 69-77
 7. Șleahtițchi Mihai Dicționar inițiatic de comportament deviant P. 85-95
 8. Negură Ion Corelatele psihologice ale experienței optimale P.96-102
 9. Черненко Н.Н. Стратегический анализ рисков учебного заведения P. 16-21
 10. Торган М.Н. Методика диагностирования менеджеров образования по выполнению контрольно-диагностических функций P. 31-37
 11. Азаров И.С. Прогнозирование рисков в профессиональной деятельности военнослужащих Р. 57- 62
 12. Ерсезоглу Исмаил Критериальный аппарат диагностики подготов лености будущих менеджеров образования к осуществлению информационно-аналитической деятельности Р. 63-68
 13. Долинный Ю.А. Особенности подготовки специалистов физи ческого воспитания и спорта к реабилитационной работе P.78- 84
 14. Саидов Н.А. Психологические особенности оптимизма зрелой личности P.103-109

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-37, year 2014

Journal Nr. 36 (3) year 2014

Content:

 1. Șova Tatiana An insight on the evolution of the occupational stress concept P. 1- 7
 2. Țocu Rodica, Racu Igor Dezvoltarea identității psihosexuale la vârsta preșcolară P. 8-26
 3. Stamatin Otilia, Ciobanu Ludmila Strategii de coping utilizate în situații de stres de către adolescenții din diferite instituții de învățământ P. 27-38
 4. Racu Igor Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta preșcolară P. 39-59
 5. Racu Iulia, Lopatiuc Ecaterina Manifestarea conduitei empatice la preadolescenți P. 60-66
 6. Racu Iulia, Buza Raisa Particularitățile sferei emoționale la adolescenți dependenți de computer P. 77-85
 7. Șleahtițchi Mihai Reperajul „zonelor mute” ale reprezentărilor sociale, între transferul de personalitate și manipularea identitară P.86-96
 8. Șleahtițchi Mihai Bibliopolis: alte 80 de studii relevante cu referire la comportamentul deviant P.108-112
 9. Симоненко С.Н., Цзань Даньян Психологические особенности развития визуального мышления у студентов музыкальных факультетов Украины и Китая  P.67-76
 10. Ковалева Елена Аспекты профессионального самосознания и его развитие в деятельности педагога P. 97-107

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-36, year 2014

Journal Nr. 35 (2) year 2014

Content

 1. Șleahtițchi Mihai Transfigurări în formula compozițională a reprezentării sociale: Srs = NC + EP este înlocuită gradual cu Srs = NC + EP + ZM P. 1- 11
 2. Trofăilă Lidia Timiditatea la adolescenți și impactul ei asupra reușitei în activitățile sociale P. 12-22
 3. Jelescu Petru, Ciobanu Elvira Problema intereselor în psihologie P.34-40
 4. Racu Igor Dezvoltarea conștiinței de sine la diferite etape de vârstă P.49-58
 5. Negură Ion, Guțu Ala Motivational strategies for learning a foreign language in the classroom Р. 59- 67
 6. Perjan Corina, Perjan Carolina The influence of psychological factors on careers of women in banking industry P. 68- 76
 7. Șleahtițchi Mihai Dicționar inițiatic de comportament deviant P.91- 97
 8. Șleahtițchi Mihai Bibliopolis: 70 din cele mai relevante studii cu referire la comportamentul deviant P. 98-100
 9. Лемех Е.А. Опыт Республики Беларусь: содержание образования детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями Р. 23-33
 10. Карасу Локман Феноменология поликультурной языковой личности в контексте концептов «языковая личность», «вторичная языковая личность» P.41-48
 11. СиницаруЛ.А. Особенности отношения учащихся Кишинева к употреблению алкоголя Р.77-83
 12. Раку Жанна   Психологические аспекты диагностики особенностей социализации дошкольника Р. 84-90

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-35, year 2014

Journal Nr. 34 (1) year 2014

Content:

 1. Dița Maria, Vîrlan Maria  Autocontrolul, stabilitate emoțională și comportamentul  la preadolescenți P. 1-7
 2. Sîrbu Maria Problema schimbării reprezentărilor sociale P. 8- 17
 3. Racu Igor, Tabora Marina Dezvoltarea stimei de sine la adolescenții agresivi P. 36-46
 4. Racu Iulia, Taran Inga Un model de diminuare a anxietății la adolescenți P. 68-78
 5. Bodorin Cornelia   Forumul național  ”Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educației incluzive”   P. 93-98
 6. Лисовская Т.В.   Презентация инновационного учреждения образования   в Республике Беларусь для детей с тяжелыми множественными психофизическими нарушениями     P. 18-25
 7. Княжева И.А. Роль учебной автономии в развитии методической  культуры будущих преподавателей педагогических дисциплин в условиях магистратуры Р. 26-35
 8. Листопад А.А. Синектика как средство формирования профес сионально-творческого потенциала будущих  педагогов P. 47-56
 9. Топал Ю.Г.  Психологические предпосылки формирования правосознания у студенческой молодежи  Р. 57-62
 10. Струлева С.А. Развитие двигательных качеств девочек – подростков с нарушениями интеллекта в системе адаптивной физической культуры Р. 63-67
 11. Малик Марина «Линза инвалидности» как инструмент управления   общеобразовательным учебным заведением инклюзивного типа  Р.79- 84
 12. Ковалева Елена Роль социально-психологических навыков и компетенций в преодолении агрессивного поведения  Р. 85-92

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-34, year 2014

Journal Nr. 33 (4) year 2013

Summary:

 1. Stomff Mihaela, Jelescu Petru Dimensiunile personalității și comportamentul empatic al studenților psihologi P. 1-10
 2. Racu Iulia, Gangan Tatiana Studiu experimental al agresivității la elevii din ciclul primar P. 30-40
 3. Stomff Mihaela Modalități de dezvoltare a potențialului empatic la studenții psihologi P. 41-52
 4. Racu Igor, Tabora Diana Studiu teoretico-experimental asupra gemenilor P. 63- 75
 5. Losîi Elena, Chirev Larisa Fenomenul arderii profesionale la lucrătorii medicali P. 82-103
 6. Șleahtițchi Mihai Instrumentele de analiză structurală a spațiului reprezentațional: punerea în discuție a nucleului central P. 104-113
 7. Șleahtițchi Mihai, Vîrlan Maria Pledoarie pentru mediere școlară P.114-122
 8. Фадеев Владислав Макроуровень структурной модели образовательных ресурсов вузов Украины P.11- 16
 9. Лемещенко Оксана Структура психологической готовности старшеклассников к осознанному родительству P. 17-23
 10. Ковалева Елена Насилие как проявление деструктивных установок личности и внутриличностного конфликта P. 24-29
 11. Скалозуб Татьяна Диагностика уровней готовности будущих воспитателей к работе с художественной литературой в дошкольном учреждении Р. 53- 62
 12. Бендяк Екатерина Анализ рынка образования как условие эффективного управления учебными заведениями Р. 76-81

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-33, year 2013

Journal Nr. 32 (3) year 2013

Summary:

 1. Șleahtițchi Mihai Instrumente de analiză structurală a spațiului reprezentațional: schemele cognitive de bază     P. 1-10
 2. Trofaila Lidia Aptitudinile pedagogice – componentă a măiestriei profesionale la viitorii pedagogi P. 28-36
 3. Ciobanu Elena, Pantea Oleg ”Copilul care nu trebuie nimănui” – aspecte psihosociale P. 55- 62
 4. Racu Igor Violența școlară – posibilități de diminuare P. 63-68
 5. Шрагина Лариса Психология воображения как методологическая проблема P.11- 27
 6. Ткач Елена Феномен государственно-общественного управления детским домом, как условие эффективной социализации детей-сирот P. 37-45
 7. Томилина Л. Некоторые подходы формирования этноценностных ориентаций у воспитанников детских домов в условиях дополнительного образования P. 46-54
 8. Белая Елена Педагогические принципы подготовки будущих специалистов социономической сферы к проектированию профессиональной деятельности Р. 69-76
 9. Данильчук Лариса Категориальная сущность понятия «правовая компетентность» Р. 77-83
 10. Клак Инна Структура и основные характеристики профессиональной коммуникативной компетентности будущих учителей филологов P. 84-92

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-32, year 2013

Journal Nr. 31 (2) year 2013

Summary:

 1. Stomff Mihaela, Jelescu Petru Psihocomportamentul empatic al studenților psihologi P. 1-11
 2. Petinova O.B. Economic sphere as determinant of becoming of market personality P.36-43
 3. Ianioglo Maria Stabilirea premiselor competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multietnic P. 17-27
 4. Șleahtițchi Mihai Instrumente de analiză structurală a spațiului reprezentațional: evocarea liberă, harta asociativă și rețeaua de asociații P. 44-53
 5. Sîrbu Maria Istoricul apariției și dezvoltării reprezentărilor sociale P. 89-93
 6. Racu Igor, Casian Anna Violența școlară-studiu comparativ P. 104-117
 7. Куртева Оксана Ментальные карты как способ организации мышления студентов в технологии развития критического мышления через чтение и письмо  P.12-16
 8. Долгов Вячеслав Ассоциативно-перцептивный аспект лингвокультурного типажа юродивый P. 28-35
 9. Каунова Наталья Изучение этнических стереотипов у старших подростков ромов на современном этапе P. 54-60
 10. Хорозова Лариса Этнические стереотипы болгарской молодёжи в трансформирующемся обществе P. 61-67
 11. Кауненко Ирина Психологические особенности этнической идентичности трудовых мигрантов болгар Р. 68-79
 12. Иванова Нина Изучение символов страны и ее образа в республике Молдова P. 80-88
 13. Бычева Елена, Желеску Петру Концепция тренинга активизации и развития профессионального практического мышления студентов психологов в тренинге P. 94-103

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-31, year 2013

Journal Nr. 30 (1) year 2013

Summary:

 1. Bucun Nicolae, Vasian Tatiana Atitudinile parentale față de copilul cu dizabilități: cercetare experimentală comparativă P. 1-13
 2. Șleahtițchi Mihai Analiza structurală a spațiului reprezentațional: semnificații, principii, etape P. 14-25
 3. Dița Maria Aspecte psiho-asistențiale privind fenomenul ”persoane fără adăpost” P. 34-41
 4. Croitoru Cătălina, Olaru Ludmila Analiza amplasării disciplinei informatica în orarul de studiu P. 53-58
 5. Negură Petru Ascensiune socială și limite de aparat:observații pe marginea poveștii vieții unui intelectual moldovean din epoca sovietică târzie P. 75-84
 6. Neculau Adrian Despre fericire și opusul ei P. 91-96
 7. Negură Ion Profesorul Adrian Neculau și ispita vieții eterne ( in memoriam) P. 97-99
 8. Каплунова Е.А.   Психологическое влияние творческой игры на развитие детей старшего дошкольного возраста P. 26-33
 9. Соколовская А.С. Психолого-педагогическое влияние семьи на эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста P.42-52
 10. Куртева Оксана Психолого-педагогические аспекты внедрения технологии развития критического мышления в ВУЗе     P. 59-66
 11. Кёр Людмила Взаимосвязь уровня самоуважения с мотивацией достижения успеха у студентов P. 67-74
 12. Синицару Лариса Ценностные ориентации современных подростков P. 85-90

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-30, year 2013