Journal Nr. 27 (2) year 2012

Summary:

 1. Șleahtițchi Mihai O privire generală asupra mecanismelor de formare a reprezentărilor sociale P. 1- 17
 2. Trofaila Lidia   Soluționarea situațiilor de încăpăținare la vârsta școlară mică P. 18-26
 3. Racu Igor, Casian Anna Creativitatea la vârsta școlară mică P.37-46
 4. Negură Lilian Cercetarea critică în asistența socială ca factor de democratizare P. 47-53
 5. Moraru Ina Manifestarea comportamentului asertiv la adolescenții contemporani P. 60-73
 6. Neculau Adrian Bulgakov și Văgotski – două soluții, același destin P. 74-79
 7. Vărlan Maria, Beșliu Nicolae Refugiați în Moldova: între excludere și incluziune socială P.80-94
 8. W.David Harrison Which Way for Social Work in Moldova? P.95-98
 9. Niculăeș Ana   Diferențe de vârstă în percepția factorilor stresanți și adoptarea strategiilor de coping la vârsta școlară mică   P. 99-105
 10. Раку Жанна Методология диагностики уровня социализации дошкольника P. 54-59
 11. Доценко Евгений Манипуляция: феномен, механизм, защита P.27- 36

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-27, year 2012

Journal Nr. 29 (4) year 2012

Summary:

 1. Rotaru Maria Conceptele metodologie/metodică/metodologie specială: interpretare retrospectivă P. 6 – 16
 2. Trofaila Lidia  Impactul operațiilor de generalizare și abstractizare ale elevilor de vârstă școlară mică la dezvăluirea conținutului noțiunilor la limba română P. 22-30
 3. Vîrlan Maria, Frunze Olesea Copilul – victima crizei din familiile contemporane  P. 40-46
 4. Țocu (Anghel) Rodica Influența mediului parental asupra formării și dezvoltării stereotipurilor de gen la preșcolari P. 47-57
 5. Țocu (Anghel) Rodica   Evaluarea eficienței programului formativ de dezvoltare a identității psihosexuale P. 64-74
 6. Сорочан Юлия Лингво-исторические взгляды на процесс формирования речевого высказывания у детей с моторной алалией P. 1- 5
 7. Савинова Наталья   Нейропсихологические  и нейробиологические  основы логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи P.17- 21
 8. Койчева Татьяна Научно-исследовательская деятельность преподавателей в инновационном развитии педагогического университета P. 31-39
 9. Раку Жанна  Современные подходы в психологии к проблеме социализации дошкольников P.58-63

Download here: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-29, year 2012

Journal Nr. 26 (1) year 2012

Summary:

 1. Constantinescu Petru-Mădălin, Butucescu Andreea, Opariuc Cristian-Dan Cercetarea modernă în psihoterapie: direcții principale actuale și noi tendințe P. 1-9
 2. Popescu Cristina Specificul repartizării sex-rolurilor la cuplurile din familii nucleare și cele care sunt în relații de concubinaj P. 10-15
 3. Boiangiu Carmen Conceptul de interes în psihologie P.16-23
 4. Racu Iulia Anxietatea de autoapreciere la preadolescenți P. 30-35
 5. Racu Igor Cercetarea teoretico-experimentală a violenței P. 56-63
 6. Negură Ion Atitudinile sociale și schimbarea lor P.64-66
 7. Vîrlan Maria, Frunze Olesea Riscurile sociale ale familiilor moderne P. 67-72
 8. Losîi Elena Studiul experimental al particularităților motivației de învățare la studenții psihologi P.36- 45
 9. Адэскэлицэ Виктория Взаимосвязь толерантности с некоторыми особенностями проявления эмоциональной сферы старшеклас сников P. 24-29
 10. Раку Жанна Психологические особенности социализации дошкольника в детском саду P. 46-50
 11. Ковалёва Елена Эмоциональное и психологическое насилие в семье и его влияние на социализацию ребенка P. 51-55

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-26, year 2012

Journal Nr. 25 (4) year 2011

Summary:

 1. Trofaila Lidia Procedee raționale de instruire și impactul  la dezvăluirea  conținutului noțiunilor la limba română P. 1-10
 2. Racu Igor  Problema violenței în psihologie P.15-23
 3. Losîi Elena Sursele generatoare ale timidității adolescenților P. 24 -28
 4. Vîrlan Maria, Dița Maria Capacitățile comunicative ale asistenților sociali P. 29-33
 5. Țapurin Adriana Particularități ale dezvoltării creativității la preșcolari P. 34-38
 6. Boiangiu Carmen  Interesele ocupaționale și teoria–factor (Holland)  P.39-49
 7. Neculau Adrian  Povestea geneticii istorisită de un neinițiat P. 50-52
 8. Țăruș Larisa, Negură Ion   Formarea la conducătorii auto a abilităților de gestionare a stresului în situații dificile de trafic rutier  P. 53-58
 9. Negură Ion Cum își reprezintă societatea persoanele cu dizabilități? P. 59-63
 10. Ковалева Елена  Особенности преодоления эмоциональной на пряженности и саморегуляции в педагогической деятельности  P.11-14

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-25, year 2011

Journal Nr. 24 (3) year 2011

Summary:

 1. Losîi Elena, Pîslari Stela  Particularitățile stresului profesional  la lucrătorii din sfera bancară P. 1-7
 2. Daniliuc Natalia  Particularități de vârstă și de gen ale perceperii și evaluării de către adolescenți a tipurilor de atitudini parentale P. 8-19
 3. Jelescu Petru, Jelescu Raisa  Probleme psihopedagogice privind formarea cadrelor didactice  P. 20-25
 4. Racu Jana, Sanduleac Sergiu Principii ce stau la baza formării gîndirii științifice Р. 26-35
 5. Clivadă Alexandru Schimbarea elementelor cognitiv-axiologice ale conștiinței de sine la ostași sub influența mediului militar  P. 36-43
 6. Panainte Marian  Explorarea relației dintre stilul de interpretare  preferat și consecințele afective ale jocului actorului   P.44-56
 7. Niculăeș Ana Identificarea factorilor stresori specifici școlarilor mici prin aplicarea analizei factoriale P. 57-61
 8. Clivadă Alexandru  Evoluția factorilor de personalitate la ostași în mediul militar P.62-67
 9. Racu Iulia   Anxietatea la preadolescenți:diferențe de gen P.68-71

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-24, year 2011

Journal Nr. 23 (2) year 2011

Summary:

 1. Racu Iulia Tipuri distincte de anxietate în preadolescență  P. 1-16
 2. Bangal Ion Determinanți ai comportamentelor delicvente și teorii explicative P. 24-31
 3. Moiseenco Ana  Reflecții teoretice asupra optimismului P. 56-59
 4. Racu Igor  Dezvoltarea psihologiei teoretice și practice în R. Moldova  P. 60-65
 5. Челан Лариса  Мотивация и подготовка выпускников с нарушениями зрения для поступления в университеты – путь к интеграции и развитию личности P. 17-23
 6. Раку Жанна  Представления старших дошкольников об успешности как фактор эффективности социализации Р. 32-38
 7. Ковалько Михаил Влияние неионизирующих излучений окружающей  среды на психические процессы и поведение человека Р. 39-46
 8. Ткач Елена  История становления государственно-общественной системы поддержки детей-сирот в России Р. 47-55

Download HERE:  Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-23, year 2011

Journal Nr. 22 (1) year 2011

Summary:

 1. Cojocaru Maia Explorarea carierei pedagogice pentru dezvoltarea competențelor emoționale, page 1-10
 2. Teleuca Marcel Intervenții educaționale generale în cazul excelenței superioare, page 25-38
 3. Vinnicenco Elena Specificul tehnologiilor educaționale moderne în învățământul primar, page 39-48
 4. Fornea Iuliana Strategii și tehnici de optimizare a imaginii cadrului didactic universitar, page 54-59
 5. Racu Iulia Fațetele de manifestare ale anxietății în preadolescență, page 60-64
 6. Cărăruș Margarita Carența parentală – fenomen cu impact psihosocial, page 65-72
 7. Teleuca Marcel Instruirea diferențiată în cadrul excelenței superioare, page 73-78
 8. Negură Ion, Curelaru Mihai, Cristea Mioara Relația dintre contextul social și reprezentările sociale ale Uniunii Europene în Republica Moldova și România, page 79-86
 9. Jelescu Petru Formarea profesională a studenților psihologie, page 97-98
 10. Кобылянская Лариса Изменение совладающего поведения (coping behavior) в психологической науке: методологические предпосылки, page 11-24
 11. Ковалева Елена Роль личности педагога в формировании ненасильственной среды в школе, page 49-53
 12. Кёр Людмила Формирование самоуважения студента в экспериментальных условиях, page 87-96

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-22, year 2011