Journal Nr. 62 (1) 2021

Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work no. 1 (62) 2021

Current Issue

CONTENT

Nicolaescu Eliza Penelopa
Racu Igor
Evaluarea delincvenței la adolescenți

Assessment of delinquenci to adolescents

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p3-14 

3
Листопад А. А. Педагогические условия формирования основ безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста

Pedagogical conditions for laying the foundations for safe behaviour of children of older pre-school age

Condiții pedagogice de formare a bazelor comportamentului securizat la copii de vârstă preșcolară

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p15-28

15
Maxim Lorena
Racu Igor
Studiul inteligenței emoționale la vârsta preadolescentă

The study emotional intelligence in preadolescent age

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p29-36

29
Мардарова И.К. Технология проектной деятельности детей дошкольного возраста в условиях доу

Technology for project activities of pre-school children under conditions of pre-school institutions

Tehnologia activității de proiectare a copiilor de vârstă preșcolară în condițiile instituțiilor de educație preșcolară

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p37-45

37
Voicu Florin Marius Sensul în viață la vârsta a treia. Stadiu de dezvoltare a personalitatii umane

Meaning in life in elderly. Stage of human personality development

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p46-53

46
Nicolaescu Eliza Panelopa Copingul la adolescenții delincvenți

Coping on delinquent teenagers

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p54-65

54
Листопад Н. Л. Формирование цифровой компетентности будущих воспитателей детей дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных технологий

Forming digital competence of future teachers of children of pre-school age with information and communication technology tools

Formarea competențelor digitale la viitorii educatori ai

copiilor de vârstă preșcolară prin intermediul tehnologiilor comunicativ- informaționale

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p66-76

66
Lungu Violeta,
Racu Igor
Dezvoltarea personalității la adultul emergent

Personality development in the emerging adult

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p77-85

77
Maxim Lorena Raportul dintre inteligenţa emoţională şi factorii de

personalitate a preadolescenților

The relationship between emotional intelligence and the factors of personality of preadolescents

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p86-93

86
Раку Жанна Повышение стрессоустойчивости и преодоление эмоционального выгорания у педагогов

Stress ressistance and diminuishing emotional burnout of teachers

Rezistența la stres și diminuarea arderii emoționale la cadrele didactice

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p94-103

94
Балакирева В. А. Обеспечение интеграции профессиональных дисциплин в процесс подготовки будущих учителей начальной школы к организации трудового обучения учащихся

Ensuring the integration of professional disciplines in the process of preparing future primary school teachers for the organization of labor training of students

Asigurarea integrării disciplinelor profesionale în procesul de pregătire a viitorilor învățători în vederea organizării instruirii prin muncă a elevilor

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p104-112

104
Lungu Violeta Importanța factorului autoactualizare în optimizarea comportamentului la adultul emergent

The importance of the self-actualization factor in optimizing the behavior of the emerging adult

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p113-118

113
Racu Iulia
Melniciuc Galina
Bunăstarea psiho-emoțională a adolescenților în contextul noilor realități

Psycho-emotional well-beiing in adolescence in the context of new realities

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p119-127  

119
Șleahtițchi Mihai Germenii stimulativi ai didactogeniei. Caracterul inadecvat al profesorului

Stimulative germans of didactogeny. The inadequate character of the teacher

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p128-137  

128
Racu Igor Recenzie la monografia «Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral», autor: medic neurolog, dr. în psihologie, conf. univ., Aurelia Glavan

https://doi.org/10.46728/jpspsw.2021.v62.i1.p138-139  

138
Autorii noștri 140