Current ISSUE Nr. 62 (1) 2021

CUPRINS / CONTENT ()

Nicolaescu Eliza Penelopa

Racu Igor

Evaluarea delincvenței  la adolescenți

Assessment of delinquenci  to adolescents

3
 

Листопад А. А.,

 

Педагогические условия формирования основ безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста

Pedagogical conditions for laying the foundations for safe behaviour of children of older pre-school age

Condiții pedagogice de formare a bazelor comportamentului  securizat la copii de vârstă preșcolară

 

15

Maxim Lorena

Racu Igor

Studiul  inteligenței  emoționale la vârsta  preadolescentă

The study emotional intelligence in preadolescent age

 

29

Мардарова И. К.

 

Технология проектной деятельности детей дошкольного возраста в условиях доу

Technology for project activities of pre-school children under conditions of pre-school institutions

Tehnologia activității de proiectare a copiilor de vârstă preșcolară în condițiile instituțiilor de educație preșcolară

 

37

 Voicu Florin Marius

Sensul în viață la vârsta a treia

Stadiu de dezvoltare a personalitatii umane

Meaning in life in elderly

Stage of human personality development

 

46

Nicolaescu Eliza Panelopa Copingul la adolescenții delincvenți

Coping on delinquent teenagers

54

 

Листопад Н. Л. Формирование цифровой компетентности будущих воспитателей детей дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных технологий

Forming digital competence of future teachers of children of pre-school age with information and communication technology tools

Formarea competențelor digitale la viitorii educatori ai copiilor de vârstă preșcolară prin intermediul tehnologiilor comunicativ- informaționale

 

66

Lungu Violeta

Racu Igor

Dezvoltarea personalității la adultul emergent

Personality development in the emerging adult

77

 

Maxim Lorena Raportul dintre  inteligenţa emoţională  şi factorii de personalitate a preadolescenților

The relationship between emotional intelligence and the factors of personality of preadolescents

 

86

Раку Жанна Повышение стрессоустойчивости и преодоление эмоционального выгорания у педагогов

Stress ressistance and diminuishing emotional burnout of teachers

Rezistența la stres și diminuarea arderii emoționale la cadrele didactice

94
 Балакирева В. А. Обеспечение интеграции профессиональных дисциплин в процесс подготовки будущих учителей начальной школы к организации трудового обучения учащихся

Ensuring the integration of professional disciplines in the process of preparing future primary school teachers for the organization of labor training of students

Asigurarea integrării disciplinelor profesionale în procesul de pregătire a viitorilor învățători în vederea organizării instruirii prin muncă a elevilor

 

104

Lungu Violeta       Importanța factorului autoactualizare în optimizarea

comportamentului la adultul emergent

The importance of the self-actualization factor in

optimizing the behavior of the emerging adult

113
Racu Iulia

Melniciuc Galina

Bunăstarea psiho-emoțională a adolescenților în contextul noilor realități

Psycho-emotional well-beiing in adolescence in the context of new realities

119
Șleahtițchi Mihai Germenii stimulativi ai didactogeniei.

Caracterul inadecvat al profesorului

Stimulative germans of didactogeny.

The inadequate character of the teacher

128
Racu Igor                                      RECENZIE

la monografia „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral ”, autor: medic neurolog, dr. în psihologie, conf. univ., Aurelia Glavan

138
Autorii noștri

140