Journal Nr. 59 (2) 2020

CUPRINS / CONTENT ()

 

Șleahtițchi Mihai Sub semnul schimbării: știința psihologică în metamodernitate

Under the sign of change: psychological science in metamodernity

3
Popescu Maria

Negură Ion

Starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar

Subjective well-being, job satisfaction and motivational persistence at teaching staff in primary education

28
Cucer Angela

Haidrog Traian

Repere teoretice privind comportamentele adictive

Theoretical refferences regarding addictive behaviors

51
Babchuk O. G. Bykova S. V.

 

Self-development of future professionals

Auto-dezvoltarea viitorilor profesioniști

67
Грейлих О. А. Теоретические аспекты изучения профессионального самоопределения будущего психолога

Theoretical aspects of studying professional self-determination of the future psychologist

Aspecte teoretice privind studierea autodeterminării profesionale a viitorului psiholog

74
Racu Iulia

Vlas Irina

Diminuarea stresului la adolescenți

Reducing stress in adolescents

84
Pleșca Maria Reflexia – mecanism al adaptării la mediul universitar

Reflection – mechanism of adaptation to the university environment

96
Crâșmaru Ana Maria Stima de sine, inteligența emoțională și reziliența femeilor supuse violenței domestice

Self-esteem, emotional inteligence and resilience at women as victims of domestic violence

107
Cazacu Daniela Gorodețcaia Iulia Когнитивно-поведенческая терапия, как элемент психологического консультирования пар в кризисной ситуации

Cognitive behavioral therapy as an element of psychological counseling of couples in crisis situation

Terapia cognitiv-comportamentală ca element al consilierii psihologice în situație de criză

117
Княжева И. А.  Подготовка будущих педагогов к продуктивному общению с детьми

Preparing future teachers for productive communication with children

Pregătirea viitorilor pedagogi pentru comunicarea productivă cu copiii

122
Мардарова И.К. Формирование готовности к инновационной деятельности у будущих педагогов дошкольного образования

Formation of readiness of future pre-school teachers to innovative activities

Formarea viitorilor pedagogi preșcolari pentru activități inovative

130
Ковылина В.Г. Влияние космофизических факторов на пренатальное развитие

Influence of cosmophysical factors on prenatal development

Influența factorilor cosmofizici privind dezvoltarea prenatală

138
Autorii noștri

146