Journal Nr. 22 (1) year 2011

Summary:

 1. Cojocaru Maia Explorarea carierei pedagogice pentru dezvoltarea competențelor emoționale, page 1-10
 2. Teleuca Marcel Intervenții educaționale generale în cazul excelenței superioare, page 25-38
 3. Vinnicenco Elena Specificul tehnologiilor educaționale moderne în învățământul primar, page 39-48
 4. Fornea Iuliana Strategii și tehnici de optimizare a imaginii cadrului didactic universitar, page 54-59
 5. Racu Iulia Fațetele de manifestare ale anxietății în preadolescență, page 60-64
 6. Cărăruș Margarita Carența parentală – fenomen cu impact psihosocial, page 65-72
 7. Teleuca Marcel Instruirea diferențiată în cadrul excelenței superioare, page 73-78
 8. Negură Ion, Curelaru Mihai, Cristea Mioara Relația dintre contextul social și reprezentările sociale ale Uniunii Europene în Republica Moldova și România, page 79-86
 9. Jelescu Petru Formarea profesională a studenților psihologie, page 97-98
 10. Кобылянская Лариса Изменение совладающего поведения (coping behavior) в психологической науке: методологические предпосылки, page 11-24
 11. Ковалева Елена Роль личности педагога в формировании ненасильственной среды в школе, page 49-53
 12. Кёр Людмила Формирование самоуважения студента в экспериментальных условиях, page 87-96

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-22, year 2011