Journal Nr. 25 (4) year 2011

Summary:

  1. Trofaila Lidia Procedee raționale de instruire și impactul  la dezvăluirea  conținutului noțiunilor la limba română P. 1-10
  2. Racu Igor  Problema violenței în psihologie P.15-23
  3. Losîi Elena Sursele generatoare ale timidității adolescenților P. 24 -28
  4. Vîrlan Maria, Dița Maria Capacitățile comunicative ale asistenților sociali P. 29-33
  5. Țapurin Adriana Particularități ale dezvoltării creativității la preșcolari P. 34-38
  6. Boiangiu Carmen  Interesele ocupaționale și teoria–factor (Holland)  P.39-49
  7. Neculau Adrian  Povestea geneticii istorisită de un neinițiat P. 50-52
  8. Țăruș Larisa, Negură Ion   Formarea la conducătorii auto a abilităților de gestionare a stresului în situații dificile de trafic rutier  P. 53-58
  9. Negură Ion Cum își reprezintă societatea persoanele cu dizabilități? P. 59-63
  10. Ковалева Елена  Особенности преодоления эмоциональной на пряженности и саморегуляции в педагогической деятельности  P.11-14

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-25, year 2011