Journal Nr. 24 (3) year 2011

Summary:

  1. Losîi Elena, Pîslari Stela  Particularitățile stresului profesional  la lucrătorii din sfera bancară P. 1-7
  2. Daniliuc Natalia  Particularități de vârstă și de gen ale perceperii și evaluării de către adolescenți a tipurilor de atitudini parentale P. 8-19
  3. Jelescu Petru, Jelescu Raisa  Probleme psihopedagogice privind formarea cadrelor didactice  P. 20-25
  4. Racu Jana, Sanduleac Sergiu Principii ce stau la baza formării gîndirii științifice Р. 26-35
  5. Clivadă Alexandru Schimbarea elementelor cognitiv-axiologice ale conștiinței de sine la ostași sub influența mediului militar  P. 36-43
  6. Panainte Marian  Explorarea relației dintre stilul de interpretare  preferat și consecințele afective ale jocului actorului   P.44-56
  7. Niculăeș Ana Identificarea factorilor stresori specifici școlarilor mici prin aplicarea analizei factoriale P. 57-61
  8. Clivadă Alexandru  Evoluția factorilor de personalitate la ostași în mediul militar P.62-67
  9. Racu Iulia   Anxietatea la preadolescenți:diferențe de gen P.68-71

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-24, year 2011