Journal Nr. 30 (1) year 2013

Summary:

 1. Bucun Nicolae, Vasian Tatiana Atitudinile parentale față de copilul cu dizabilități: cercetare experimentală comparativă P. 1-13
 2. Șleahtițchi Mihai Analiza structurală a spațiului reprezentațional: semnificații, principii, etape P. 14-25
 3. Dița Maria Aspecte psiho-asistențiale privind fenomenul ”persoane fără adăpost” P. 34-41
 4. Croitoru Cătălina, Olaru Ludmila Analiza amplasării disciplinei informatica în orarul de studiu P. 53-58
 5. Negură Petru Ascensiune socială și limite de aparat:observații pe marginea poveștii vieții unui intelectual moldovean din epoca sovietică târzie P. 75-84
 6. Neculau Adrian Despre fericire și opusul ei P. 91-96
 7. Negură Ion Profesorul Adrian Neculau și ispita vieții eterne ( in memoriam) P. 97-99
 8. Каплунова Е.А.   Психологическое влияние творческой игры на развитие детей старшего дошкольного возраста P. 26-33
 9. Соколовская А.С. Психолого-педагогическое влияние семьи на эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста P.42-52
 10. Куртева Оксана Психолого-педагогические аспекты внедрения технологии развития критического мышления в ВУЗе     P. 59-66
 11. Кёр Людмила Взаимосвязь уровня самоуважения с мотивацией достижения успеха у студентов P. 67-74
 12. Синицару Лариса Ценностные ориентации современных подростков P. 85-90

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-30, year 2013