Journal Nr. 29 (4) year 2012

Summary:

  1. Rotaru Maria Conceptele metodologie/metodică/metodologie specială: interpretare retrospectivă P. 6 – 16
  2. Trofaila Lidia  Impactul operațiilor de generalizare și abstractizare ale elevilor de vârstă școlară mică la dezvăluirea conținutului noțiunilor la limba română P. 22-30
  3. Vîrlan Maria, Frunze Olesea Copilul – victima crizei din familiile contemporane  P. 40-46
  4. Țocu (Anghel) Rodica Influența mediului parental asupra formării și dezvoltării stereotipurilor de gen la preșcolari P. 47-57
  5. Țocu (Anghel) Rodica   Evaluarea eficienței programului formativ de dezvoltare a identității psihosexuale P. 64-74
  6. Сорочан Юлия Лингво-исторические взгляды на процесс формирования речевого высказывания у детей с моторной алалией P. 1- 5
  7. Савинова Наталья   Нейропсихологические  и нейробиологические  основы логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи P.17- 21
  8. Койчева Татьяна Научно-исследовательская деятельность преподавателей в инновационном развитии педагогического университета P. 31-39
  9. Раку Жанна  Современные подходы в психологии к проблеме социализации дошкольников P.58-63

Download here: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-29, year 2012