Journal Nr. 50 (1) 2018

CUPRINS/CONTENT

 

Şleahtiţchi Mihai Nexus 3
Tăbăcaru Cristina Dumitru Programul de stimulare a comunicării prin utilizarea limbajelor nonverbale: PECS și Signalong în educația elevilor cu CES

Program for communication stimulation through the use of nonverbal languages: PECS and Signalong in pupils with special education needs (SEN)

13
Gavtiliţă Lucia Abordarea tabloului clinic al formelor de afecţiuni neuromotorii

Approaching the clinical picture of the types of neuromotor disorders

20
Glavan Aurelia

Vîrlan Maria

Perspective sociale ale persoanelor cu disabilităţi determinate de ictus cerebral

Social perspectives of persons with disabilities determined by cerebral ictus

37
Vîrlan Maria

Diţa Maria

Diminuarea abandonului şcolar prin activităţi psiho – socio -educative

Reduction of school dropout through psycho – socio – educational activities

43
Stratan Valentina

Plămădeală Victoria

Comportamentul şi asertivitatea în asistenţa socială

Behavior and asertivity in social assistance

56
Cebotari Stanislav Conceptul de resocializare din perspectiva psihologică

The concept of resocialization from psychological perspective

69
Mihai Covaci

Petru Jelescu

Dezvoltarea în condiţii experimentale a stilurilor de învăţare şi a tipurilor de inteligenţă la studenţii facultăţii de psihologie

Experimental development of learning styles and types of intelligence in students from the faculty of psychology

77
Glavan Aurelia

 

Социальные аспекты реабилитации после инсульта

Social aspects of reabilitation after the insult

88
Даниленко С.A. Формы и методы подготовки на занятиях футболом для девочек подростков с нарушением интеллекта

Forms and methods of training in soccer for adolescent girls with intellectual disabilities

96
Autorii noştri   102