Journal Nr. 24 (3) year 2011

Summary:

 1. Losîi Elena, Pîslari Stela  Particularitățile stresului profesional  la lucrătorii din sfera bancară P. 1-7
 2. Daniliuc Natalia  Particularități de vârstă și de gen ale perceperii și evaluării de către adolescenți a tipurilor de atitudini parentale P. 8-19
 3. Jelescu Petru, Jelescu Raisa  Probleme psihopedagogice privind formarea cadrelor didactice  P. 20-25
 4. Racu Jana, Sanduleac Sergiu Principii ce stau la baza formării gîndirii științifice Р. 26-35
 5. Clivadă Alexandru Schimbarea elementelor cognitiv-axiologice ale conștiinței de sine la ostași sub influența mediului militar  P. 36-43
 6. Panainte Marian  Explorarea relației dintre stilul de interpretare  preferat și consecințele afective ale jocului actorului   P.44-56
 7. Niculăeș Ana Identificarea factorilor stresori specifici școlarilor mici prin aplicarea analizei factoriale P. 57-61
 8. Clivadă Alexandru  Evoluția factorilor de personalitate la ostași în mediul militar P.62-67
 9. Racu Iulia   Anxietatea la preadolescenți:diferențe de gen P.68-71

Download HERE: Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-24, year 2011

Journal Nr. 23 (2) year 2011

Summary:

 1. Racu Iulia Tipuri distincte de anxietate în preadolescență  P. 1-16
 2. Bangal Ion Determinanți ai comportamentelor delicvente și teorii explicative P. 24-31
 3. Moiseenco Ana  Reflecții teoretice asupra optimismului P. 56-59
 4. Racu Igor  Dezvoltarea psihologiei teoretice și practice în R. Moldova  P. 60-65
 5. Челан Лариса  Мотивация и подготовка выпускников с нарушениями зрения для поступления в университеты – путь к интеграции и развитию личности P. 17-23
 6. Раку Жанна  Представления старших дошкольников об успешности как фактор эффективности социализации Р. 32-38
 7. Ковалько Михаил Влияние неионизирующих излучений окружающей  среды на психические процессы и поведение человека Р. 39-46
 8. Ткач Елена  История становления государственно-общественной системы поддержки детей-сирот в России Р. 47-55

Download HERE:  Journal Psychology Special Pedagogy Social Work, Nr-23, year 2011